Stempelvoorwaarden

Alle stempels gemaakt door ArtimesEngraving blijven eigendom van ArtimesEngraving. Alleen op die manier kan de kwaliteit gewaarborgd worden die nodig is om met de stempel producten van blijvende kwaliteit te maken.

Natuurlijk staat ArtimesEngraving garant dat uw stempel(s) alleen door uw gebruikt worden. Dit heet dat Stempels die op uw naam staan alleen door u aangesproken kunnen worden om producten van te maken.

Stempels blijven 5 jaar in onderhoud bij ArtimesEngraving, daarnaar zult uw een bericht krijgen of u nog wenst gebruikt te maken van de stempel, als dit niet zo is, zal de stempel vernietigd worden. Zult uw toezeggen, zal er een order moeten gegeven worden binnen 3 maanden, en zal de stempel een verdere 5 jaar op onderhoud gezet worden. Volgt er geen opdracht zal de stempel alsnog vernietigd worden.

Bij vervolg orders op een bestaande stempels zullen geen verdere kosten voor de bestaande stempel in rekening gebracht worden.

Tegen een meerprijs is het mogelijk dat stempels in uw eigendom over gaan. ArtimesEngraving neemt naar overgave geen verantwoording op schade aan de stempel waardoor deze niet meer gebruikt kan worden.

Bestaande stempels kunnen niet meer aangepast worden.